lvxl-xxxlll:

 

През нощта, когато останеш на саме със себе си

и собствените си мисли

осъзнаваш реалността

и ти се приисква да се дигнеш

и да прекосиш целия град

за да отидеш да се сгушиш в Него.

(Source: she-is-euphoria, via society-killed-the-teenagrs)


Щом той си тръгна нейната душа полудя.
А сетивата й гладуваха, пулсът - подскачаше… Тя се превърна в луд мъртвец с биещо сърце.
- Емилия (via boysletsbiteme)

(via happyneverafterrrr)